Το ίδρυμα Sagapo για τα παιδιά ενώνει τις δυνάμεις του με το Mazurkas Travel στην Πολωνία και το Drakos DMC στην Κύπρο για να μαζέψουν χρήματα για 40 παιδιά που ζουν κάτω από την στέγη του «Our Home Association» στην πολωνική Masuria. Βοηθήστε μας να μαζέψουμε 5000 ευρώ πριν να ανοίξουν τα σχολεία το Φθινόπωρο, ούτως ώστε να έχουν βιβλία και γραφική ύλη τον Σεπτέμβριο.

Όλα αυτά τα παιδιά ζουν μακριά από τις βιολογικές τους οικογένειας για διάφορους λόγους και χρειάζονται την βοήθεια μας για την εκπαίδευση τους. Το Sagapo συμβάλλει στην αλλαγή του κόσμου διαμέσου της εκπαίδευσης! Η εκπαίδευση αποτελεί ένα βασικό δικαίωμα και είναι αναγκαία για την ανάπτυξη του κάθε ατόμου και της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία σας.

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη σας!

Registered in Cyprus 10th January 2013. Registration No 337 under European Law

© 2021 Sagapo Children's Foundation. All rights reserved. Designed and Developed by mmVirtual