• Αγγλικα
  • Ελληνικα
  • Γαλλικα

Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μαθησιακό περιβάλλον για τα παιδιά και να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς, τις κοινότητες και τις κυβερνήσεις για την ανάγκη και τη σημασία της σωστής εκπαίδευσης. Η Τρίτη Αστική Σχολή Λεμεσού διαθέτει 12 τάξεις και μόνο ένα διαδραστικό πίνακα.

Το ίδρυμα Σ’αγαπώ συλλέγει χρήματα για την εγκατάσταση δυο καινούργιων διαδραστικών πινάκων, που θα βοηθήσουν τους δασκάλους να δημιουργήσουν διαδραστικά μαθήματα, που θα προσφέρουν στα παιδιά πλούσιες και ποικίλες μαθησιακές εμπειρίες. Οι διαδραστικοί πίνακες έχουν σημαντική θέση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, αφού επιτρέπουν στα παιδιά να συμμετέχουν στο μάθημα, ενδυναμώνοντας τις δεξιότητες τους και προσφέροντας μαθησιακές εμπειρίες με τη χρήση πολλών αισθήσεων . Το κόστος για την αγορά ενός πίνακα είναι € 1,600. Σας ευχαριστούμε για τις δωρεές σας και την γενναιοδωρία σας!

Ευχαριστήρια επιστολή από τον διευθυντή του σχολείου

Click to read

Registered in Cyprus 10th January 2013. Registration No 337 under European Law

© 2020 Sagapo Children's Foundation. All rights reserved. Designed and Developed by mmVirtual