Το ίδρυμα Σ’αγαπώ επιθυμεί να εκφράσει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φιλανθρωπικούς μας εταίρους για την όλη στήριξη τους. Τους τελευταίους μήνες, η βοήθεια σας υπήρξε υψίστης σημασίας για την επίτευξη των στόχων μας. Μόνο με τη δική σας βοήθεια καταφέραμε να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των παιδιών που παρακολουθούν το πρόγραμμα “Free Hands” στη Λεμεσό.

Τα παιδιά κατάφεραν να συμμετάσχουν σε εργαστήρια, όπως για παράδειγμα εργαστήρι μαγειρικής και φωτογραφίας. Έχουν τώρα εβδομαδιαία προγράμματα φυσικής κατάστασης και πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στον ζωολογική κήπο της Πάφου.

Παρόλο που το οίκημα στο οποίο στεγάζεται το πρόγραμμα “Free Hands” στη Λεμεσό ανήκει στο οικείο δημαρχείο, το Σ’αγαπώ βοήθησε στο να φωτιστεί ξανά το κέντρο των παιδιών, βοηθώντας με την ανακαίνιση δυο αιθουσών.

Μαζί με τους εταίρους μας, την easy-forex και την MIMN, καταφέραμε να μαζέψουμε το ποσό που απαιτείται για την αγορά ενός διαδραστικού πίνακα και να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς τους για να βοηθούν τα παιδιά με τις κατ’ οίκον εργασίες τους, ούτως ώστε να βελτιώσουν την μάθηση τους.

Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν παρά μόνο με την βοήθεια σας.

Σας ευχαριστούμε.

Registered in Cyprus 10th January 2013. Registration No 337 under European Law

© 2024 Sagapo Children's Foundation. All rights reserved. Designed and Developed by mmVirtual