Διαδραστικοί πίνακες για την Τρίτη Αστική Σχολή Λεμεσού

Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μαθησιακό περιβάλλον για τα παιδιά και να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς, τις κοινότητες και τις κυβερνήσεις για την ανάγκη και τη σημασία της σωστής εκπαίδευσης. Η Τρίτη Αστική Σχολή Λεμεσού διαθέτει 12 τάξεις και μόνο ένα διαδραστικό πίνακα. Το ίδρυμα Σ’αγαπώ συλλέγει χρήματα για την εγκατάσταση δυο καινούργιων διαδραστικών […]

Συλλογή χρημάτων για το δημοτικό σχολείο Sol Y Luna στην Sacred Valley στο Περού

Πέρα από το να προσφέρει πρόσβαση στην εκπαίδευση, το ίδρυμα SAGAPO διασφαλίζει και επενδύει σε υποδομές ( σχολικές εγκαταστάσεις, έπιπλα τάξης κλπ) καθώς και στην εκπαίδευση των δασκάλων και την αγορά διδακτικών βοηθημάτων. Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου στην Sacred Valley στο Περού, χρειάζονται καρέκλες και θρανία στις τάξεις τους. Ο κόσμος και η ζωή […]

Το Διαπολιτισμικό Σχολείο “Sol & Luna”

Κινητήριος δύναμη και καθημερινή μας έγνοια αποτελούν τα παιδιά στο Περού τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των σοβαρών ελλείψεων του εκπαιδευτικού τους συστήματος. Ως ενεργά κοινωνικά μέλη, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να στηρίξουμε προσπάθειες και να ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε κίνηση που έχει στόχο ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά αυτά! Οι ενέργειές μας επικεντρώνονται στη βελτίωση […]

Registered in Cyprus 10th January 2013. Registration No 337 under European Law

© 2024 Sagapo Children's Foundation. All rights reserved. Designed and Developed by mmVirtual